top of page
DSC_9839.jpg

Acute GGZ is ketenzorg bij uitstek.

Er zijn verschillende ketenpartners betrokken bij de zorg voor mensen die in acute psychische nood verkeren; huisarts of huisartsenpost, de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, de crisisdienst, de ambulancezorg, de GGZ-instelling waar iemand mogelijk bekend is en/of de politie de politie.
 

Tijdens ons symposium willen we de samenwerking binnen de keten voor en door de verschillende ketenpartners verbeteren: "welke invloed heeft mijn handelen op de ketenpartner die na mij komt?";
"welke juridische kaders zijn van toepassing?"; "wat is de rol van de verschillende ketenpartners?".

Daarnaast komt ook het patiëntenperspectief aan bod: "hoe wordt de zorg door hen ervaren en welke verbeterpunten zien zij?".

Kortom, een symposium om elkaar te leren kennen, verwachtingen uit te spreken en samenwerking te optimaliseren met je ketenpartners, want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, namelijk:
"4X JUIST; de Juiste Zorg op de Juiste plek door de Juiste zorgverlener op het Juiste tijdstip".

Programma:

Simulatiecentrum MUMC+05.jpg
programma met tijden symposium 20232.jpg
programma met tijden symposium 2023.jpg

Download programma

bottom of page